BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Daftar Widyaiswara BPSDM Prov. Sulsel

No NIP Nama Widyaiswara
1 00 BKPSDM Kab. Jeneponto Detail
2 0 Bupati Luwu Utara Detail
3 00 BKPSDM Kab. Luwu Detail
4 00 Dr. Rusham Haeruddin Haruna, ST.,MM Detail
5 00 Dr. Syafruddin Kitta, ST.,M.Si Detail
6 00 Pemkab. Bone Detail
7 00 Pemkab Sidrap Detail
8 00 BKPSDM Kabupaten Kep. Selayar Detail
9 00 BKPSDM Kabupaten Kep. Selayar Detail
10 000 Dr. Erick Rachim, M.si Detail
11 00 Dr. Erick Rachim, M.si Detail
12 00 Dr. Erick Rachim, M.si Detail
13 00 BKPSDM Kab.Gowa Detail
14 00 Dr. Erick Rachim, M.si Detail
15 00 Kemenkuham RI Detail
16 00 TIM SIBANG SDM Detail
17 00 BKPSDM Kab. Bantaeng Detail
18 00 BKPSDM Kab. Pinrang Detail
19 0 BKPSDM Kab, Bone Detail
20 00 Dr. Muh. Jayadi, M.pd Detail
21 000 Dr. Chaerunisa, M.pd Detail
22 0 A. Ali Arimunananto, SIP Detail
23 0 Muhammad Khaidir, Ap., SIP Detail
24 0 Dr. Ir. Zulkifli Djafar, MT Detail
25 0 Muhammad Nur Udpa, SH, MH Detail
26 0 Bupati Pangkep Detail
27 0 Walikota Palopo Detail
28 0 Walikota Parepare Detail
29 0 Tim Narasumber Orientasi DPRD Detail
30 00 BKPSDM Luwu Detail